Om 1G GPT Profit

1G GPT Profit, startet som en løsning på et problem.

Helt tilbake til begynnelsen av 2010-tallet, begynte en gruppe tradere å legge merke til et fenomen. Etter hvert som tiden gikk, ble færre og færre likesinnede involvert i trading. Det var stadig færre involvert i bransjen, og de ville gjerne vite hvorfor.

Etter noen lange diskusjoner over kaffebordet, var svarene de fikk enstemmige. De fleste hadde ikke tid til å drive med trading. Mellom arbeid, ekstrajobber og familielivet, var det ikke tid igjen til å dedikere titalls timer hver uke til å drive med trading.

Få hadde knapt tid til å lese finansdelen av avisen, og i alle fall ikke tid til å analysere dem nok til å innlemme nyhetene i tradingstrategien. Gruppen innså at dette var en god mulighet. Hvis de kunne utvikle en plattform som kutter ned tiden det tok å trade, da dikterte logikken at flere ville begynne å involvere seg med trading igjen.

Det var slik 1G GPT Profit så dagens lys.

Utviklingen av 1G GPT Profit

For å kutte ned tiden det tok å drive med trading, trengte de et system som kunne brukes til trading i utgangspunktet. Derfor startet de med utviklingen av en tradingplattform. Mens hvert medlem av teamet var dyktige tradere og forretningsfolk på hver sin kant, var ingen av dem programutviklere.

De måtte rekruttere et større team. Det tok noen måneder å komme gjennom alle kandidatene, men til slutt sto teamet endelig samlet. Med nye tekniske ferdigheter, som nå er en del av team 1G GPT Profit, begynte arbeidet med plattformen.

Utviklingsteamet ble delt inn i to forskjellige grupper. En gruppe fokuserte på brukergrensesnittet, mens den andre fokuserte på backend-delen av 1G GPT Profit.

1G GPT Profit og utvikling av brukergrensesnittet

Back-end-teamet hadde mye teoretisk arbeid foran seg, så mens de satte i gang programmeringen, begynte teamet på brukergrensesnittet å utvikle front-end.

De fulgte en minimalistisk designidé. De fleste tradingplattformer som allerede eksisterte på markedet, bombarderte brukeren med informasjon så snart de logget inn. Du fikk servert diagrammer, grafer og tall fra start, et designvalg de ønsket å unngå.

Alt unntatt det essensielle ble fjernet fra plattformen. Dette gjorde det mulig for teamet å fokusere på å skape et elegant nettsted som var enkelt og brukervennlig.

Når det var gjort og en prototype var ferdigprodusert, måtte tradingplattformen, som den andre gruppen hadde kommet opp med, integreres.

Utvikling av tradingplattformen 1G GPT Profit

Mens det ene teamet fokuserte på grensesnittet, hadde det andre teamet bare en oppgave, lag en tradingplattform som kan forenkle tradingen og gjøre den tilgjengelig for alle.

Det hadde vært andre plattformer utviklet tidligere som hadde prøvd å gjøre det samme. Noen av dem var til en viss grad vellykkede. Utviklingskunnskapen som ble brukt i disse, etterlot imidlertid mye på ønskelisten. Derfor bestemte teamet seg for å prøve noe nytt. Istedenfor bare å fokusere på tallene, ville de at plattformen skulle se på hva andre tradere gjorde i sanntid.

Det tok måneder med mye tankearbeid, men til slutt lagde de en grunnleggende plattform som kunne lese hva andre tradere foretok seg kunne justere tradingformelen etter hva de foretok seg.

Den grunnleggende versjonen ble integrert med prototypen av grensesnittet, og den første versjonen av 1G GPT Profit ble lansert.

Den siste finishen

Når teamet sørget for at alt fungerte som det skulle, var det bare ryddingen som gjensto, samt legge til noen oppgraderinger. Det å få alt på plass tok ikke lang tid. Noen mindre optimaliseringer ble gjort, noen feil ble løst, og 1G GPT Profit var klar til lansering.

Og dette er status per i dag. 1G GPT Profit, er nå lansert og klar til bruk. Det har vært en krevende utviklingsfase, og den er ikke over ennå. De er dedikert mot sine mål, så de kommer til å fortsette å støtte 1G GPT Profit i overskuelig fremtid. Hvis du er interessert i en del av denne fremtiden, kan du gå over til innloggingssiden for å registrere en konto.